Forumfarge -- Forum Farge

 

Om Forumfarge

Dette er en moderert mailingliste for diskusjon og deling av informasjon relatert til farge generelt og Forum Farge spesielt, se http://www.forumfarge.no.

Formålet til organisasjonen Forum Farge er å stimulere forskning om alle aspekter ved farge, å formidle forskningsbasert kunnskap om farge, og å tilrettelegge for anvendelse av denne kunnskapen for å løse fargerelaterte problemstillinger innen kunst, design, arkitektur, vitenskap og teknologi på nasjonalt plan.

For å se arkivet over eposter sendt til denne listen, gå inn på Forumfarge Arkivet.

Hvordan bruke epostlisten Forumfarge
For å sende en epost til alle på listen, send den til forumfarge@list.hig.no.

Du kan melde deg på listen, eller endre innstillingene for ditt medlemsskap på listen nedenfor:

Melde deg på Forumfarge

Du kan melde deg på Forumfarge ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor. Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Når du så har bekreftet dette, vil søknaden din sendes til listens moderator for godkjenning. Du vil deretter få moderatorens avgjørelse tilsendt i en epost. Dette er også en privat liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer ikke er tilgjengelig for andre enn de som er medlem av epostlisten.

  Din epostadresse:  
  Navn (valgfritt):  
  Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

  Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det. En gang i måneden vil du som en påminnelse motta passordet ditt i en epost.

  Ønsket passord:  
  Ønsket passord en gang til:  
  Velg språk for meldinger:  
  Vil du benytte sammendrag-modus? Nei Ja

Medlemmer av Forumfarge
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for medlemmer av listen.)

Skriv inn adresse og passord for å se listen over medlemmer:

Adresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen Forumfarge), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten Forumfarge administreres av jon.hardeberg at ntnu.no
Administrativ side for Forumfarge (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på list.hig.no

Delivered by Mailman
version 2.1.9
Python Powered GNU's Not Unix