Trimrom -- Medlemsliste for Trimromgruppa

 

Om Trimrom

For å se arkivet over eposter sendt til denne listen, gå inn på Trimrom Arkivet.

Hvordan bruke epostlisten Trimrom
For å sende en epost til alle på listen, send den til trimrom@list.hig.no.

Du kan melde deg på listen, eller endre innstillingene for ditt medlemsskap på listen nedenfor:

Melde deg på Trimrom

Du kan melde deg på Trimrom ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor. Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Når du så har bekreftet dette, vil søknaden din sendes til listens moderator for godkjenning. Du vil deretter få moderatorens avgjørelse tilsendt i en epost. Dette er også en skjult liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer kun er tilgjengelig for listeadministratoren.

  Din epostadresse:  
  Navn (valgfritt):  
  Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

  Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det.

  Ønsket passord:  
  Ønsket passord en gang til:  
  Velg språk for meldinger:  
  Vil du benytte sammendrag-modus? Nei Ja

Medlemmer av Trimrom
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for listens administrator.)

Skriv inn administratoradresse og passord for å se listen over medlemmer:

Administratoradresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen Trimrom), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten Trimrom administreres av einar.haraldseid at ntnu.no, hansm at hig.no
Administrativ side for Trimrom (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på list.hig.no

Delivered by Mailman
version 2.1.9
Python Powered GNU's Not Unix